Umów się na wizytę

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 10.00  do 18.00, Rejestracja od 9.00 do 18.00,

tel.: 74 841 39 22

Lekarze pracujący
  • dr n. med. Andrzej Dubiński
    specjalista chorób wewnętrznych i specjalista kardiologii 
  • lek. med. Anna Dubińska
    radiolog  specjalista USG
  • lek.med. Magdalena Mader
    specjalista ortopedii – traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska spółka z o.o.

KRS: 0000640571, NIP: 8862895424, REGON: 020754723. Wysokość kapitału zakładowego: 6000,00 zł

58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99
tel. 74 841 39 22

e-mail: przychodnia@dolvita.com.pl 
e-mail: adubinski@dolvita.com.pl


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 Zgodnie z art.24 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz.922)

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy że:

ADMINISTRATOREM  DANYCH OSOBOWYCH JEST

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLVITA SPÓŁKA Z O.O.
58-309 WAŁBRZYCH, UL. PIĘTNASTOLECIA 99, REGON: 020754723
ZWANYM DALEJ CENTRUM

CEL ZBIERANIA DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Centrum przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2015, poz. 2069

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2015, poz. 2069 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922