Umów się na wizytę

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 10.00  do 18.00, Rejestracja od 9.00 do 18.00,

tel.: 74 841 39 22

Lekarze pracujący
  • dr n. med. Andrzej Dubiński
    specjalista chorób wewnętrznych i specjalista kardiologii 
  • lek. med. Anna Dubińska
    radiolog  specjalista USG
  • lek.med. Magdalena Mader
    specjalista ortopedii – traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

Wykaz literatury

[ 1 ]   A. Dubiński, R. Kopeć: Uraz cewki moczowej w następstwie samouszkodzeniu. Problemy Lekarskie,
1982, 1. 153-154

[ 2 ]   A. Dubiński, M. Wilczyńska, Z. Czarnecki, J. Kruszelnicki: Zespół pseudoanafilaktyczny – Hoigne w trakcie terapii penicyliną prokainową Medycyna Komunikacyjna,
1983, 2 , 53 – 54

[ 3 ]   M. Wilczyńska, V Pyzioł, A. Dubiński: Choroba wrzodowa czy niewydolność nadnerczy? Medycyna Komunikacyjna,
1983, 2 58 – 60

[ 4 ]   J. Rutkowski, A. Dubiński, Z. Sitnicka: Średnio ciężkie zatrucie jadem pszczelim u chorego z napadowymi zaburzeniami rytmu serca – przyzwyczajonymi do użądleń pszczoły, Problemy Lekarskie, 1984, 23 nr 1 / 2, 199 – 203

[ 5 ]   A. Dubiński, A. Pyzioł: Przypadek zawału serca u 35 – letniego sportowca, Konferencja Naukowa Sekcji Medycyny Komunikacyjnej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z okazji XV – lecia Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, Wrocław, 29 listopada 1985, 7-9

[ 6 ]   A. Pyzioł, A. Dubiński: Ocena wybranych parametrów morfotycznych u pracowników Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu, Medycyna Komunikacyjna, 1986,
1 – 2, 35 – 36

[ 7 ]   A. Dubiński, A. Pyzioł, M. Wiłczyńska, E. Marciszak – Komorowska: Trudności diagnostyki chłoniaków nieziarniczych, Medycyna Komunikacyjna, 1986, 4, 107 – 109

[ 8 ]    A. Pyzioł, A. Dubiński: Ocena występowania nadciśnienia rodzinnego u pracowników PKP zatrudnionych na stanowiskach związanych z ruchem pojazdów. XXIX Zjazd Internistów Polskich,

Łódź, 1986, Streszczenia referatów Va-9, 129.

[ 9] A. Dubiński, A. Pyzioł: Analiza przypadku zawału serca u 35 – letniego sportowca, Medycyna Komunikacyjna, 1986,4,109 —111

[ 10 ]   A. Dubiński, G. Lehka, Z. Pussak: Niezbyt masywna zatorowość płucna jako przyczyna krótkotrwałych utrat przytomności, Wiadomości Lekarskie, 1993, 43,13 — 14

[11] J. Szklennik, A. Dubiński: Tromboafereza w seperatorze autopheresis C model A-201, Konferencja naukowa PTL: Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii i kardiologii, Książ 1993, streszczenia referatów, 2

[ 12 ] J. Szklennik, A. Dubiński: Ocena jakości osocza otrzymywanego w seperatorach autopheresis C model A-201, PCS – PLUS i ultralite haemonetics. Konferencja naukowa PTL: Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii i kardiologii, Książ, 1993, streszczenia referatów, 4

[13]   A. Dubiński, J. Szklennik, M. Gralec, M. Goc, J. Ciszowska-Watr, M. Wizę, W. Kułakowski: Ocena funkcji lewej komory u wieloletnich dawców krwi, Konferencja naukowa sekcji PTL: Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii i kardiologii, Książ, 1993, streszczenia referatów, 10

[14 ]   A. Dubiński, J. Szklennik, M. Gralec, J. Ciszowska-Wiatr, R. Soja, M. Wizę: Wielkość przerostu mięśnia lewej komory u dawców w zależności od objętości oddanej krwi i plazmy: Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii i kardiologii, Książ, 1993, streszczenia referatów, 9

[ 15 ] A. Dubiński: Jak zapobiegać chorobom serca, Wydawnictwo Plus, 1994, stron 124, pozycja popularnonaukowa

[ 16 ] M. Gralec, A. Dubiński, M. Cholewa: Zmiany parametrów jakości życia chorym w zależności od efektów leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Changes of life quality parameters of patients depending on effects of treatment of essential hypertension: Lekarz Wojskowy, 1997 :73 ( 7/8 ), 354 – 361

I 17 ] A. Dubiński, J. Ciszowska-Wiatr: Trudności w rozpoznawaniu guza chromochłonnego nadnerczy u chorego z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym: Kardiologia Polska, 1997,46,27-29

[18]   Effect of 48-h intravenous trimetazidine on short- and long- term outcomes of patients with acute myocardial infarction, with and without thrombolytic therapy A double- blind, placebo – controlled, The EMIP – FR Group; European Heart Journal, 2000, 21, 1537 – 1546, IF- 3,840 randomized trial

[ 19 J A. Derkacz, H. Nowosad, A. Dubiński, D. Biały, G. Ziarkiewicz, R. Poręba: Tętniak tętnicy wieńcowej jako przyczyna zawału. Opis przypadku: Kardiologia Polska ,  2001, 54, 121 -123.

[ 20] A. Dubiński, A. Dumański, T. Hirle, R. Duchowska, R. Grabowski, A. Brzoza: Leczony operacyjnie olbrzymi pozawałowy tętniak rzekomy u osoby z chorobą wielonaczyniową, Kardiologia Polska, 2001, 54, 420 – 421.

[21] Thrombin – specific anticoagulation with bivalirudin versus heparin in patients receiving fibrinolytic therapy for acute myocardial infarction: the HERO – 2 randomised trial The Lancet, 2001, vol 358 no 9296, 1855 – 1863 IF- 13, 251

[ 22 ]   Clinical trial: RENEVAL, Wyeth research – badania, wyniki przedstawione w opracowaniu Wyeth oraz na European Society of Cardiology Heart Failure (Hot linę), Oslo, 2002

[23]   B. Stokłosa, J. Więcek, A. Dubiński: Rehabilitacja lecznicza schorzeń układu oddechowego prowadzona w ramach prewencji ZUS w oddziale leczenia chorób układu oddechowego.  XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Szczawno Zdrój, 2003, sesja plakatowa

[ 24 ] B. Stokłosa, J. Więcek, A. Dubiński: Wpływ zastosowanego leczenia rehabilitacyjnego na powrót prawidłowej funkcji kończyny po przebytym złamaniu trzonu kości udowej u dzieci do 14 roku życia XDC Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Szczawno Zdrój, 2003, sesja plakatowa

[ 25 ] B. Stokłosa, J. Wiccek, A. Dubiński: Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Uzdrowisku Szczawno Zdrój – Jedlina, XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Szczawno Zdrój, 2003, sesja plakatowa

[ 261   Z. Zdrojewicz, A. Dubiński, K. Dubińska, B. Stokłosa: Prolaktyna a aktywność seksualna u mężczyzn, Seksuologia Polska, 2004,2,1,1-4.

[ 27 ]   A. Dubiński, R. Grabowski, A. Derkacz, A. Jonek, N. Tomanek, A. Dworaczek: Zawał serca u chorego z dławicą Prinzmetala: Kardiologia Polska, 2004, 64, 147 – 150.

| 28 J W. Mazurek, Z. Zdrojewicz, A. Dubiński, V. Kustrzycki: Leksykon kardiologiczny. Od Addisona do Woolera: Wrocław, Wydawnitwo Continuo, 2005, str. 98, biblio. 166

[ 29 ] M. Mędraś, U. Tworowska, P. Józków, A. Dumański, A. Dubiński: Postoperative course and anabolic-androgenic steroid abuse – a case report.  Anaesthesia, 2005, 60 (1), 81 -84. IF- 2,163

[ 30 ] Z. Zdrojewicz, A. Dubiński, R. Grabowski, K. Augustyniak, A. Dworaczek, K. Dubińska: Mioglobinuria jako następstwo umiarkowanego wysiłku fizycznego. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14 , 1 , 187 – 189.

[31]   Z. Zdrojewicz, A. Dubiński, K. Dubińska: Priapizm – przyczyny, diagnostyka i leczenie. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 2, 375 – 379.

[ 32 ] Z. Zdrojewicz , A. Dubiński, T. Sliwiński, A. Derkacz, A. Dworaczek: Ostry zespół wieńcowy u chorego z rodzinną trombofilią.  Advances in Clinical and Experimental Medicine , 2005.

[ 33]   Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Katarzyna Dubińska: Rola receptorów estrogenowych i ich polimorfizmu w występowaniu zaburzeń funkcji śródbłonka i rozwoju miażdżycy Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 6, 1289 – 1293.

[34 ] M. Mędraś, Urszula Tworowska, Andrzej Dumański, Paweł Jóźków, Andrzej Dubiński: A reply on: comment R.D. Dickerman et al. „The postoperative catabolic state: When do you intervene?” Anaesthesia 2005; 60 (5): 514-515. IF- 2,163

[35 ] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Aneta Jonek, Natalia Tomanek, Włodzimierz Krajewski: Tetanic crisis and antiepileptic drugs. A case report. Neuroendocrinology Letters, 2005 Vol. 26 no. 4; s. 317-319. IF1, 048

[ 36 ] A. Dubiński, Z. Zdrojewicz, B. Stokłosa, R. Grabowski, K. Dubińska: Masywny przerost sierdzia lewej komory u kobiety z pierwotną niedoczynnością tarczycy. Fam. Med. Prim. Care Rev.  2005, 7, 929 – 932.

[ 37 ] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Andrzej Dworaczek, Anna Krzymuska: Cholestatyczne zapalenie wątroby i ciężka neutropenia w następstwie stosowania tiklopidyny. Gastroenterologia Polska, 2005, 6.

[ 38 ]  Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Ewa Rekosz. Feromony – fakty i mity. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2005 Vol. 7 no. 2; s. 571-572

[ 39] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Ewa Rekosz: Tajemnicze feromony oraz tlenek azotu, W: Miłość , hormony i seks , pod red. Zygmunta Zdrojewicza , Wrocław: Wydaw. Continuo, 2005, s. 9-14.

[ 40] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński , Katarzyna Dubińska: Mózg a seks, W: Miłość, hormony i seks, pod red. Zygmunta Zdrojewicza, Wrocław: Wydaw. Continuo, 2005, s. 15-22;

[41 ] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Katarzyna Dubińska: Prolaktyna – niezmiernie ważny hormon u mężczyzn, W: Miłość, hormony i seks pod red. Zygmunta Zdrojewicza , Wrocław: Wydaw. Continuo, 2005, s.23-28.

[ 42] Zygmunt Zdrojewicz, Kinga Belowska-Bień, Andrzej Dubiński: Znaczenie estrogenów (estriolu) u kobiet, W: Miłoś, hormony i seks, pod red. Zygmunta Zdrojewicza, Wrocław: Wydaw. Continuo, 2004 s. 45-50.

[ 43 ] Zygmunt Zdrojewicz, Kinga Belowska-Bień, Andrzej Dubiński: Leczenie zaburzeń erekcji, W: Miłość, hormony i seks, pod red. Zygmunta Zdrojewicza , Wrocław: Wydaw. Continuo, 2005, s. 75-79 ;

[ 44 ] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński , Katarzyna Dubińska, Kinga Belowska-Bień: Co wiemy o priapizmie, W: Miłość, hormony i seks, pod red. Zygmunta Zdrojewicza, Wrocław: Wydaw. Continuo, 2005, s.81-87;

[ 45 ] Mann DL, McMurray JJ, Packer M, Swedberg K, Borer JS, Colucci WS, Djian J, Drexler H, Feldman A, Kober L, Krum H, Liu P, Nieminen M, Tavazzi L, van Veldhuisen DJ, Waldenstrom A, Warren M, Westheim A, Zannad F, Fleming T. and Apendix :Principal Investigators of RECOVER (wśród badaczy m. innymi: J. Korewicki, M. Krzemińska – Pakuła, Andrzej Dubiński ) Targeted anticytokine therapy in patients with chronic heart failure: results of the Randomized Etanercept Worldwide Evaluation (RENEWAL). Circulation. 2004 Apr 6;109(13):1594-602. Epub 2004 Mar 15. IF-12,563

[ 46] Z. Zdrojewicz, A. Dubiński: Ocena zmian ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca podczas pionizacji osób rozpoczynających leczenie nadciśnienia tętniczego. Fizjoterapia, 2006, 14, 1, 85 – 90.

[ 47 ] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz: Rola leptyny w rozwoju nadciśnienia tętniczego, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2006, 60: 447 – 452

[48] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz, Krzysztof Wronecki, Tadeusz Śliwiński, Roman Badowski. Włókniak serca i zespół preekscytacji – czy ten pacjent wymaga diagnostyki inwazyjnej? Polski Przegląd Kardiologiczny, 2006 T. 8 nr 4; s. 281-284

[49] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz: Znaczenie otyłości, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i leptyny w występowaniu schorzeń układu sercowo – naczyniowego u kobiet Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2006 Vol. 15 no. 6;1047-1053;

[50] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz: Rola interleukiny 6 w wystąpieniu i progresji miażdżycy, Pol. Merkur. Lek. 2007 T. 22 nr 130; s. 291-294

[ 51] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Tadeusz Śliwiński, Roman Grabowski: Fałszywie rozpoznany włókniak serca u chorego z kardiomiopatią przerostową – opis przypadku . Fam. Med. Prim. Care Rev., 2007, 9, 1: 154 -157

[52] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Ewa Rekosz, Danuta Dubińska: Feromony – aktualne poglądy na ich rolę i znaczenie u człowieka: Fam. Med. Prim. Care Rev., 2007, 9, 1: 136 – 139

[53] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Anna Krzymuska: Późne powikłania zatorowe po zawale serca u 56 letniej kobiety. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 Vol. 9 no. 2; s. 308-311

[54] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Danuta Dubińska: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na występowanie chorób układu sercowo – naczyniowego. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 Vol. 9 no. 2; s. 288-292

[55] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz: Znaczenie badania kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej w ocenie miażdżycy. Polski Merkuriusz Lekarski, 2007 T. 22 nr 136, s. 5-7, (artykuł redakcyjny)

[ 56] Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz : Ghrelina i jej wpływ na układ sercowo – naczyniowy, Wiadomości Lekarskie, 2007

[ 57] Zygmunt Zdrojewicz, Andrzej Dubiński, Tadeusz Śliwiński, Joanna Iljew-Kędzia, Anna Krzymuska: Różna dynamika przebiegu rodzinnej kardiomiopatii przerostowej nie odpowiadająca obrazowi klinicznemu – prezentacja dwóch przypadków Fam. Med. Prim. Care Rev. , 2007