Umów się na wizytę

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 10.00  do 18.00, Rejestracja od 9.00 do 18.00,

tel.: 74 841 39 22

Lekarze pracujący
 • dr n. med. Andrzej Dubiński
  specjalista chorób wewnętrznych i specjalista kardiologii 
 • lek. med. Anna Dubińska
  radiolog  specjalista USG
 • lek.med. Magdalena Mader
  specjalista ortopedii – traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

 • Próby wysiłkowe (wszystkie protokoły kardiologiczne), – próby wykonywane są na bieżni ruchomej sterowanej komputerowo z pełną archiwizacją danych. Próby te są szczególnie wskazane przy ocenie bólów w zakresie klatki piersiowej, rozpoznawania choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej), kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych, ocenie wydolności wysiłkowej, przy wyznaczaniu programów rehabilitacyjnych jak i treningów wysiłkowych dla osób zdrowych.
  Dzięki powtórzeniu próby możliwa jest ocena przebiegu choroby, skuteczności leczenia jak i podjęcia decyzji o modyfikacji postępowania terapeutycznego.
  Próby te pozwalają ponadto wykazać występowanie istotnych (ciężkość, potrzeba leczenia) zaburzeń rytmu i przewodzenia serca.
 • USG serca
  Centrum wyposażone jest w aparat USG najnowszej generacji (GE, Vivid, prod. USA, rok prod. 2008). Aparat posiada m.in. (do badań serca) funkcje Dopplera ciągłego, pulsacyjnego, kolorowego i tkankowego.
  W opcji naczyniowej- funkcje Doppler duplex i triplex.
  Aparat spełnia wszystkie normy stawiane przez Polskie i Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne.
  Istnieje możliwość opisu w języku angielskim jak też dokumentacji na nośnikach elektronicznych.
  Badania USG serca wykonuje wyłącznie dr n. med. Andrzej Dubiński
 • USG naczyń obwodowych (Doppler).
  Jest to stosunkowo nowe badanie, jednak jego znaczenie jest niezmiernie ważne. Dzięki ocenie grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej możliwe jest określenie ciężkości zmian miażdżycowych również i w innych obszarach tętniczych. Ponadto możliwe jest określenie ryzyka powikłań mózgowych, konieczności zabiegów naczyniowych. Badania te stają się przydatne w diagnostyce bólów i zawrotów głowy, omdleń, krótkotrwałych pełnych zaburzeń świadomości, niektórych dolegliwości neurologicznych.
  Poza usg tętnic szyjnych oceniamy również inne obszary naczyniowe, m.in.: aortę (zaawansowanie zmian miażdżycowych, ewentualna obecność tętniaka, wskazania do operacji), tętnice biodrowe, żyły, zwłaszcza kończyn dolnych (ocena wydolności układu żylnego, wskazania do leczenia operacyjnego).
 • EKG komputerowe z opisem (archiwizacja).
 • Całodobowe automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego ( ABPM ) m.in. nadciśnienie  ”białego fartucha”, nadciśnienie lekooporne i wg wskazań lekarzy kierujących.
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca (HOLTER):
  Wielogodzinne i całodobowe monitorowanie EKG łącznie z opcją dla pacjentów ze wszczepionym na stałe rozrusznikiem serca.
 • Monitorowanie EKG ciągłe w trakcie wizyty:
  Monitor 12 odprowadzeń EKG (ambulatoryjna ocena rytmu i przewodzenia układu bodźco – przewodzącego serca oraz ocena wpływu stosowanych leków na zapis EKG ).