Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita
Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska Sp. z o.o.

58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99
tel. 74 841 39 22

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
od 10:00 do 18:00, rejestracja od 9:00 do 18:00

Badania

Badania ultrasonograficzne i echokardiograficzne.

USG serca
• Poradnia posiada aparat GE z funkcjami:
Dopplera ciągłego, pulsacyjnego, kolorowego i tkankowego.
Aparat spełnia wszystkie normy stawiane przez Polskie i Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne.
Istnieje możliwość opisu w języku angielskim jak też dokumentacji na nośnikach elektronicznych.
Badania USG serca wykonuje wyłącznie dr n. med. Andrzej Dubiński
• badania USG (synonimy: echo serca, badanie echokardiograficzne) dr Dubiński wykonuje od 1988 roku, początkowo w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu gdzie pracował przez ponad 10 lat, a następnie w Wałbrzychu

USG tętnic szyjnych

USG naczyń tętnic szyjnych w odcinku dogłowowym (Doppler duplex i triplex).
• Badania wykonuje się na aparacie GE oraz Alpinion (Cube 11)
• Badanie wykonuje dr Anna Danuta Dubińska, specjalista radiolog
• Dzięki temu badaniu możliwe jest określenie ryzyka wystąpienia istotnych incydentów mózgowych (TIA, udary mózgu), konieczności zabiegów naczyniowych w tym obszarze. Badania te są przydatne w diagnostyce bólów i zawrotów głowy, omdleń, krótkotrwałych zaburzeń świadomości oraz niektórych dolegliwości neurologicznych.
Podczas badania oceniana jest grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej (IMT) i ocena obecności zmian miażdżycowych. Określa się stopień zwężenia tętnicy oraz charakter przepływów naczyniowych.
• Dzięki próbom prowokacyjnym (np.: Valsalvy) istnieje możliwość oceny przepływów w tętnicach kręgowych i określenia ryzyka wystąpienia zaburzeń przepływu mózgowego i związanych z tym wszelkich konsekwencji.

USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych
• Badania wykonuje się na aparacie GE oraz Alpinion (Cube 11)
• Badanie wykonuje dr Anna Danuta Dubińska, specjalista radiolog
Badanie to pozwala ocenić odcinek brzuszny aorty i tętnice biodrowe,(określić zaawansowanie zmian miażdżycowych, ewentualnie rozpoznać poszerzenie aorty, w tym obecność tętniaka, określić wskazania do operacji),

USG – ocena łuku aorty i tętnic odchodzących od łuku, a także ocena żył szyjnych.
• Badania wykonuje się na aparacie GE
Badania to wykonuje dr Andrzej Dubiński
Badanie jest szczególnie istotne w ocenie występowania wad wrodzonych serca, np.: koarktacji aorty, dodatkowej żyły szyjnej lewej (badanie to wykonywane jest w ramach badania echokardiogricznego serca, jednak może być wykonane oddzielnie)

USG jamy brzusznej
• Badania wykonuje się na aparacie Alpinion (Cube 11)
• Badanie wykonuje dr Anna Danuta Dubińska, specjalista radiolog
Badanie to pozwala ocenić między innymi: wątrobę, trzustkę, śledzionę, nerki, pęcherz moczowy (u mężczyzn – prostatę) jelita, obecność powiększonych węzłów przyaortalnych i szereg innych struktur.

USG narządów małych
• Badania wykonuje się na aparacie Alpinion (Cube 11)
• Badanie wykonuje dr Anna Danuta Dubińska, specjalista radiolog
• Możliwe jest badanie między innymi: sutków, ocena piersi po operacjach plastycznych, tarczycy, szyi, ślinianki podżuchwowej, węzłów chłonnych, struktur guzowatych skóry, jąder, i inne

USG stawów, ścięgien, mięśni.

Badania wykonuje się na aparacie Alpinion (Cube 11)
Badania wykonuje lek. med. Magdalena Mader (specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej.
W oparciu o to badanie podejmowane są ważne decyzje odnośnie leczenia zachowawczego jak i operacyjnego, możliwe jest monitorowanie leczenia jak i wskazanie konieczności rozszerzenia procesu diagnostycznego, możliwe jest określenie zakresu leczenia rehabilitacyjnego.

Badania kardiologiczne

EKG komputerowe
• Po 22 sekundowej detekcji zapisu wykonywany jest uśredniony wydruk komputerowy EKG
• Możliwe jest ciągle monitorowanie EKG
• Opis EKG wykonywany jest przez dr n. med. Andrzeja Dubińskiego

EKG metodą Holtera – ciągły zapis, zapis do:
• 24 godz.
• 48 godz.
• 72 godz.
• 4-7 dniowy
• 8-14 dniowy
• Zapis EKG metodą Holtera może być 3 odprowadzeniowy oraz 12 odprowadzeniowy
• Możliwy jest również zapis 2 – 4 tygodniowy na żądanie, do 100 zapisów 15 sekundowych
• Opis EKG metodą Holtera wykonywany jest przez dr n. med. Andrzeja Dubińskiego
• Badanie to służy do przeprowadzenia diagnostyki zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, wykrycia potencjalnie złośliwych arytmii, ustalenia wskazań do leczenia farmakologicznego arytmii, leczenia inwazyjnego (ablacja), wykrycia zaburzeń automatyzmu i przewodzenia (zwłaszcza w diagnostyce omdleń, ustalenie wskazań do wszczepienia stymulatora)
• Wykrycie niedokrwienia (w tym „niemego”)
• Ocena rytmu serca, jego częstości,

Próby wysiłkowe
• próby wykonywane są na bieżni sterowanej komputerowo.
• Próby nadzorowane są przez dr Andrzej Dubińskiego
• Przed próba wykonywane jest badanie wstępne, w tym przeprowadza się, w niektórych sytuacjach, podgląd badania echokardiograficznego serca w celu wykluczenia obecności istotnej wady serca
• Próby wysiłkowe są szczególnie wskazane przy ocenie bólów w zakresie klatki piersiowej, rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej), kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych, ocenie wydolności wysiłkowej, przy wyznaczaniu programów rehabilitacyjnych jak i treningów wysiłkowych dla osób zdrowych.
Dzięki powtórzeniu próby możliwa jest ocena przebiegu choroby, skuteczności leczenia jak i podjęcia decyzji o modyfikacji postępowania terapeutycznego.
Próby wysiłkowe pozwalają ponadto wykazać występowanie istotnych (ciężkość, potrzeba leczenia) zaburzeń rytmu i przewodzenia serca.

• Całodobowe automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), służy ocenie występowania m.in. nadciśnienie ”białego fartucha”, nadciśnienia lekooporne, skuteczności zastosowanej terapii, nadciśnieniu w czasie ciąży.

Kardiologia
– dr n. med. Andrzej Dubiński

konsultacja
diagnostyka
leczenie

USG
specjalista radiolog
– lek. med. Anna Dubińska

usg jamy brzusznej (nerek, trzustki, śledziony, wątroby), prostaty, jąder, sutków, szyi, węzłów chłonnych, tarczycy, guzów tkanki podskórnej

Ortopedia
lek. med. Magdalena Mader – specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

Prośba o pomoc

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami i postaramy się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska spółka z o.o., 58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99, KRS: 0000640571, NIP: 8862895424, REGON: 020754723., operator serwisu https://dolvita.com.pl Kontakt z administratorem: e-mail: przychodnia@dolvita.com.pl Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Jednocześnie przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania (aktualizacji) lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w celu obsługi i realizacji zapytania.

Lekarze

lek. med. Magdalena Mader
specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej