Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita
Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska Sp. z o.o.

58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99
tel. 74 841 39 22

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
od 10:00 do 18:00, rejestracja od 9:00 do 18:00

Forum przypadków

Opis badań ekg metodą Holtera:

1. Zapis podczas rejestracji 48 godz., EKG, Holter
Trzepotanie przedsionków, fala F – 250/min
ze zmiennym stopniem bloku p-k, pauza RR – 3400 ms

48 – hr ECG Holter
Atrial Flutter
F waves 250/bpm
with irregular ventricular rhythm

2. Zapis podczas rejestracji 48 godz., EKG, Holter, 12 odprowadzeniowego
Nieutrwalony częstoskurcz komorowy (nsVT)
ujemne załamki T od V1-V5

48 – hr ECG Holter, 12 – lead
nonsustained ventricular tachycardia
T wave inversion in leads V1 – V2

3. Zapis podczas rejestracji 24 godz., Holter EKG
Parasystolia
zmienne sprzężenie pobudzeń parasystolicznych,
częstość – 39/min

24 – hr ECG Holter
Parasystole
„varying coupling interval”
39/bpm

4. Zapis podczas rejestracji 72 godz., Holter EKG
Przyśpieszony rytm komorowy
78-80/min

72 – hr ECG Holter
Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR)
78-80/bpm

5. Zapis podczas rejestracji 24 godz., Holter EKG
Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór
zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy

24 – hr ECG Holter
Atrial fibrillation, regular ventricular activity
complete atrioventricular block

6. Zapis podczas rejestracji 48 godz., Holter EKG
Zespół Wolfa-Parkinsona-White (WPW)

48 – hr ECG Holter
The Wolff-Parkinson-White (WPW) Syndrome

7. Zapis podczas rejestracji 72 godz., Holter EKG
Długi cykl bloku przedsionkowo-komorowego typu Wencebacha
Objaw Erlangera – Blackmana

72 – hr ECG Holter
Mobitz type I block
Erlanger – Blackman Syndrome

8. Zapis podczas rejestracji 24 godz., Holter EKG
Obniżenie odcinka ST o ok 4-5 mm podczas niewielkiej aktywności fizycznej (wchodzenie po schodach)

24 – hr ECG Holter
ST segment depression during mount the stairs

9.Rejestrator dotykowy (rejestracja 3 tygodniowa)
Częstoskurcz nadkomorowy
Rejestracja podczas występowania uczucia „kołatania” serca i niewielkich zawrotów głowy

3 week, ECG loop/Event (Recorder Beam)
Supraventricular Tachycardia, during palpitation and mild dizziness

 

 

Opis badań echokardiograficznych

1. Skrzeplina w lewej komorze serca

Left ventricular thrombus

2. Zerwana struna do przedniego płatka, płatek cepowaty

Mitral chordae rupture, mitral leaflet flail

3 Tłuszczk przegrody międzyprzedsionkowej

Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum

4.Drożny otwór owalny (PFO)

Patent foramen ovale (PFO)

5. Śluzak lewego przedsionka

Left atrial myxoma

6. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwszego, rozszczep przedniego płatka zastawki mitralnej

Primum atrial septal defect, mitral leaflet cleft

7. Wypadania przedniego płatka zastawki mitralnej, MAD

Mitral valve prolapse, mitral annulus disjunction

Kardiologia
– dr n. med. Andrzej Dubiński

konsultacja
diagnostyka
leczenie

USG
specjalista radiolog
– lek. med. Anna Dubińska

usg jamy brzusznej (nerek, trzustki, śledziony, wątroby), prostaty, jąder, sutków, szyi, węzłów chłonnych, tarczycy, guzów tkanki podskórnej

Ortopedia
lek. med. Magdalena Mader – specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

Prośba o pomoc

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami i postaramy się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska spółka z o.o., 58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99, KRS: 0000640571, NIP: 8862895424, REGON: 020754723., operator serwisu https://dolvita.com.pl Kontakt z administratorem: e-mail: przychodnia@dolvita.com.pl Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Jednocześnie przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania (aktualizacji) lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w celu obsługi i realizacji zapytania.

Lekarze

lek. med. Magdalena Mader
specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej