Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita
Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska Sp. z o.o.

58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99
tel. 74 841 39 22

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
od 10:00 do 18:00, rejestracja od 9:00 do 18:00

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska spółka z o.o.

KRS: 0000640571, NIP: 8862895424, REGON: 020754723. Wysokość kapitału zakładowego: 6000,00 zł

58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99
tel. 74 841 39 22

e-mail: przychodnia@dolvita.com.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz.922)

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy że:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLVITA SPÓŁKA Z O.O.
58-309 WAŁBRZYCH, UL. PIĘTNASTOLECIA 99, REGON: 020754723
ZWANYM DALEJ CENTRUM

CEL ZBIERANIA DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Centrum przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2015, poz. 2069

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2015, poz. 2069 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922

Kardiologia
– dr n. med. Andrzej Dubiński

konsultacja
diagnostyka
leczenie

USG
specjalista radiolog
– lek. med. Anna Dubińska

usg jamy brzusznej (nerek, trzustki, śledziony, wątroby), prostaty, jąder, sutków, szyi, węzłów chłonnych, tarczycy, guzów tkanki podskórnej

Ortopedia
lek. med. Magdalena Mader – specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej

Prośba o pomoc

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami i postaramy się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolvita Andrzej Dubiński i Danuta Dubińska spółka z o.o., 58-309 Wałbrzych, ul. 15-lecia 99, KRS: 0000640571, NIP: 8862895424, REGON: 020754723., operator serwisu https://dolvita.com.pl Kontakt z administratorem: e-mail: przychodnia@dolvita.com.pl Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Jednocześnie przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania (aktualizacji) lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w celu obsługi i realizacji zapytania.

Lekarze

lek. med. Magdalena Mader
specjalista ortopedii, traumatologii, specjalista chirurgii dziecięcej